Privacy Policy

Borenco, gevestigd aan de Nobelstraat 9a, 6902 PH te Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

     - www.borenco.nl 
     - www.borentappenschuren.nl
     - www.borencotools.nl
     - www.klimshop24.nl
     - www.bovenfrezenshop.nl
     - www.gereedschapskoffers.eu

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze sites en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven we informatie waar wij persoonsgegevens voor nodig hebben en hoe wij met deze gegevens omgaan. Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met ons via info@borenco.nl of +31 (0) 316-343713.

 

De persoonsgegevens die worden verwerkt en het doen van de verwerking

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor:

     - uitvoeren van uw bestelling
     - communicatie over uw bestelling
     - administratie

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

     - naam, adres, telefoonnummer en emailadres
     - bankrekeningnummer
     - IP-adres

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen in geen enkel geval u persoonsgegevens aan derden verkopen of ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als deze betrokken zijn bij de uitvoering van een bestelling. Hierbij kunt u denken aan de vervoerder, betaalprovider, websitebeheerder en leverancier administratiesysteem. Ter bescherming van uw persoonsgegevens worden met al deze partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer klant bij ons te willen zijn.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Uw rechten

     - u heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij  van u hebben (behalve de gegevens die wij wettelijk gezien moeten bewaren).
     - ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons of  een van onze verwerkers.
     - u heeft het recht uw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien u dit wenst.
     - u heeft het recht om een gegeven toestemming in te trekken

 

Beveiliging

Borenco maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. De cookies worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u daar contact met ons over opnemen. info@borenco.nl of +31 (0) 316-343713.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Mailadres:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

Mocht daar aanleiding toe zijn zal ons privacy beleid gewijzigd worden. Op deze pagina kunt u altijd de meeste recente versie vinden.

 

 

 

  • Bovenfrezenshop
  • Klimshop
  • Borencotools
  • Borentappenschuren
  • Borenco
Copyright © 2012 –20 Borenco, online technische groothandel
Bekijk Mobiel / Standard